POS
EQUIPO
PTS
PJ
DG
1
NAON
11
6
+2
2
AGUSTIN ALVAREZ
10
6
+6
3
COMPAÑIA
8
6
+1
4
18 DE OCTUBRE
3
6
-9

FECHA 1
14 y 15/10/2018
18 DE OCTUBRE
1
1
NAON
COMPAÑIA
3
1
AGUSTIN ALVAREZ

FECHA 2
21/10/2018
NAON
3
1
COMPAÑIA
AGUSTIN ALVAREZ
3
1
18 DE OCTUBRE

FECHA 3
04/11/2018
18 DE OCTUBRE
1
1
COMPAÑIA
AGUSTIN ALVAREZ
1
2
NAON

FECHA 4
18/11/2018
NAON
2
1
18 DE OCTUBRE
AGUSTIN ALVAREZ
7
2
COMPAÑIA

FECHA 5
02/12/2018
COMPAÑIA
2
2
NAON
18 DE OCTUBRE
1
1
AGUSTIN ALVAREZ

FECHA 6
09/12/2018
COMPAÑIA
7
1
18 DE OCTUBRE
NAON
1
3
AGUSTIN ALVAREZ